Grafický návrh webu

Grafický návrh webu obsahuje kompletní zpracování grafického designu celého webu, grafický návrh 3 typových stránek homepage, základní grafický styl pro další stránky, návrh bannerů a doprovodných symbolů, přehled fotografií, produktů a výrobků, úprava zaslaných podkladů a velikosti fotografií, úprava velikosti a barevnosti logotypů. Více informací dostáváte v úvodním e-mailu.
 

1. WIREFRAME

 • Prvotním grafickým návrhem je wireframe (rozkres webu) Vaší nové úvodní stránky (homepage)
 • Který určí rozmístění všech prvků na stránce
 • Pozor, nejedná se o grafický návrh
 • Účelem tohoto zobrazení je zejména ujasnění struktury menu
 • Položky v hlavičce totiž souvisí s rozsahem celého webu
 • Věnujte prosím při odsouhlasení tomuto kroku pozornost
 • Pořádně se zamyslete, jestli tam je vše, co budete potřebovat

2. MAPA STRÁNEK

 • V návaznosti na odsouhlasení rozvržení úvodní stránky (wireframe)
 • Se pouštíme do vytvoření Mapy stránek, tzv. Mind mapy (pavouka)
 • Účelem je vytvořit celou strukturu stránek webu a určit tak jeho rozsah a současně i náročnost zpracování a předpokládanou délku plnění obsahu
 • Věnujte prosím při odsouhlasení tomuto kroku pozornost
 • Pořádně se zamyslete, jestli tam je vše, co budete potřebovat

3. Grafický návrh homepage

 • Homepage = úvodní stánka webu
 • Grafický návrh homepage definuje celkový vzhled webu
 • Z této grafiky budou následně vycházet všechny ostatní stránky
 • Obdržíte 3 různé grafické návrhy od 3 grafiků
 • Vaše podněty a připomínky rádi zapracujeme

4. Grafický návrh podstránek

 • Grafický návrh vnitřních stran webu
 • Např. služby, o nás, kontakt - dle zadání
 • Pro návrh těchto stránek je důležité předat podklady
  ... Proto není nikdy příliš brzy se pustit do přípravy těchto materiálů :)
ZPĚT
Chci grafiku webu
Jméno a příjmení
Společnost
Telefon
E-mail
Dotaz
Napište číslicemi "třidvajedna"