Grafický návrh webu

Grafický návrh
internetového portálu

Pro cestovní kancelář Livingsotne jsme vytvořili grafický návrh nového internetového portálu. S proslulou brněnskou cestovkou se můžete vydat do celého světa. Pořádají expedice na všechny kontinenty, exklusivně i včetně Antarktidy!

Součástí projektu byl návrh homepage, detail zájezdu, typová stránka a responsivní design. Součástí projektu nebyl redesign loga