Modernizace firemního logotypu AVENIER
Zdravotnictví Tvorba loga

Modernizace firemního logotypu AVENIER

Modernizace firemního logotypu AVENIER
Společnost Avenier a.s. působí v oblasti očkování od roku 2007. V současné době je největším distributorem očkovacích látek do ordinací lékařů v České republice. Avenier je rovněž provozovatelem rozsáhlé sítě center Očkování a cestovní medicíny, která se nacházejí téměř ve všech krajských a vybraných okresních městech.
Modernizace firemního logotypu AVENIER
Modernizace firemního logotypu AVENIER
Společnost Avenier nás oslovila s potřebou modernizovat stávající logo. Součástí zadání bylo i snadnější použití logotypu na sociálních sítích. Po důkladné analýze stávajícího logotypu byly zjištěny následující nedostatky.

Nedostatky:
1. Textová část loga je tvořena vkusným bezpatkovým fontem, nicméně řez je subtilní.
2. Obrázková část loga je tvořena dvěmi postavami, ale provedení je na první pohled "nečitelné". Šíře je dvojnásobkem výšky, nevhodné pro použití jako ikony na sociálních sítích.

Řešení:
1. Nasílení a lehká úprava řezu písma.
2. Kompletní přepracování symbolu. Ten se nechává inspirovat původními postavami, avšak je ladně vykreslen jedním tahem do tvaru srdce. Tíhneme tímto k zobrazení všeobecného symbolu zdraví.