3D video animace

3D modelování / vizualizace nového výrobku

Ukázka 3D modelace konstrukčně složitého výrobku z polypropylenu, který demonstruje, jaké kvality svých produktů je schopen dosáhnout nejvýznamnější výrobce obalových tvarovek z EPS a EPP v České republice. A aby tento výrobek nemusel zasílat na ukázku po celém světě, vytvořili jsme tyto 3D modely včetně animace.

Součástí projektu byla texturace a rendering a video animace použití výrobku.