VYTVOŘENÍ FIREMNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Firemní intranet

VYTVOŘENÍ FIREMNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Pro Adast Engineering jsme vytvořili kompletní návrh a programování firemního informačního systému pro odběratele a servisní techniky pohonných hmot. Adast Engineering, s.r.o. je inženýrsko – dodavatelská společnost, která se orientuje na vyšší typy dodávek pro skladování, výdej a technologie ropných produktů s určením pro majitele a provozovatele čerpacích stanic, skladů PHM, průmyslových areálů, elektráren a ostatních zařízení, která potřebují zásobovat PHM.
Adast Engineering, s.r.o. je inženýrsko – dodavatelská společnost, která se orientuje na vyšší typy dodávek pro skladování, výdej a technologie ropných produktů s určením pro majitele a provozovatele elektráren, skladů, čerpacích stanic a průmyslových areálů.
VYTVOŘENÍ FIREMNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU