Instituce

Akademie věd České republiky

AV ČR je financována především ze státního rozpočtu; v současnosti v ní pracuje asi 6400 zaměstnanců, z nichž více než polovina má univerzitní vzdělání resp. doktorský titul.

Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem.

Zdroj: Wikipedie

Realizováno

Jednotný vizuální styl institutu SYRI

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – krátce SYRI je postaven na posílení vzájemných vazeb a vědeckých spoluprací.