Výrobní firmy Technologie Firemní video

Prezentační video Heidelberg

Provozovna Tovačov je zapojena do mnoha projektů na ochranu přírody a krajiny. Od roku 2007 jsou zde instalovány plovoucí hnízdní ostrůvky pro silně ohroženého rybáka. Každoročně je zde okroužkováno průměrně okolo 50 mláďat. Na břehu Troubeckého jezera stojí ptačí pozorovatelna s výhledem na celé jezero. Od roku 2016 spolupracujeme s CHKO Litovelské Pomoraví na ochraně kriticky ohrožené přesličky různobarvé, která byla transferována na 5 lokalit v okolí Skašovského jezera.