Grafická identita Městské nemocnice
Tvorba loga

Grafická identita Městské nemocnice

Vytvořili jsem nový logotyp včetně vizuální identity pro Městskou nemocnici následné péče – také MNNP, která je zdravotnickým zařízením lůžkové a ambulantní péče.
Grafická identita Městské nemocnice
Nemocnice poskytuje následnou lůžkovou péči, komplexní lékařství a ošetřovatelskou péči nemocným. Jedná se o logopedii, ergoterapii a rehabilitaci. Poskytuje také specializovanou ambulantní péči. Zde jmenujme Kardiologickou ambulanci, psychologa, interní ambulanci a rehabilitaci.