Vizuální identita

Cílem vytvoření jednotné vizuální identity (corporate identity) je navrhnout a definovat grafický motiv a styl, který lze aplikovat na veškeré komunikační materiály tak, aby došlo ke sjednocení vizuální stránky komunikace mezi společností, jejími zaměstnanci a především pak jejími klienty. Hlavním výstupem grafické identity je předání design manuálu, který specifikuje aplikování grafického motivu, barevnosti, typu písma (fontu) a mnohé další.

Do grafické vizuální identity řadíme všechny firemní, propagační i marketingové materiály od vizitek, dopisních papírů, emailových podpisů, až po webové stránky a online prezetace. Cena vytvoření nové, nebo úprava (redesign) stávající vizuální identiy vychází především z rozsahu a Vašich požadavků, které je potřeba definovat. Hlavním faktorem při určení konečné ceny je počet požadovaných návrhů, časová náročnost na jejich vytvoření a především počet grafiků, kteří se budou zakázce věnovat. Grafický návrh nové vizuální identity je časově náročnější záležitost a termín realizace se pohybuje do 14 dní.
Vše
Tvorba loga
Vizuální identita
Firemní tiskoviny
Obalový design
Grafický návrh webu

Vizuální identita
CLOUD 150

Cloud jako technologie, která usnadní vaše podnikání a ochrání vaše data. IT ve firmách chápeme…

Tvorba loga pojišťovna Colonnade

Colonnade je novým, ale silným hráčem s bohatými zkušenostmi na poli pojišťovnictví v celém regionu…

Výběrové řízení
vizuální identity
města

Účastnili jsme se výběrového řízení na dodavatele nového loga a vizuální identity pro město Ústí…

Produktový katalog CLEARVIEW

Společnost CLEARVIEW, která je britským výrobcem krbových kamen v tradičním stylu, nám zadala…

Obalový design
Crystalite Bohemia

Originální a moderní obalový design - desítky obalů, stovky fotek a tisíce hodin....…

Grafický návrh
internetového portálu

Pro cestovní kancelář Livingsotne jsme vytvořili grafický návrh nového internetového portálu. S…

Grafický návrh eshopu
iMi Partner

Pro iMi Partner, a.s. jsme vytvořili grafický návrh internetového obchodu. Společnost exportuje své…

Logo pro technologickou společnost SVS FEM

Vytvořili jsme nové firemní logo pro SVS FEM s.r.o., která se od roku 1991 specializuje na výpočty…

Vizuál pro advokátní
kancelář VIVID LEGAL

Grafický vizuální styl pro mladou a dynamickou advokátní kancelář VIVID LEGAL.

GRAFICKÁ VIZUÁLNÍ IDENTITACílem vytvoření jednotné vizuální identity (corporate identity) je navrhnout a definovat grafický motiv a styl, který lze aplikovat na veškeré komunikační materiály tak, aby došlo ke sjednocení vizuální stránky komunikace mezi společností, jejími zaměstnanci a především pak jejími klienty.

Do grafické vizuální identity řadíme všechny firemní, propagační i marketingové materiály od vizitek, dopisních papírů, emailových podpisů, až po webové stránky a online prezetace.

Náležité používání vizuální komunikace vzbuzuje mezi klienty i zaměstnanci pocit ucelenosti a tím zaručuje jednotné vystupování, které buduje profesionální image a důvěryhodnost služeb i produktů společnosti.

Hlavním výstupem při návrhu vizuální identity je vytvoření a předání design manuálu, který definuje použití grafického motivu v praxi.


DESIGN MANUÁL


Design manuál je především prvním krokem k systematickému budování jednotného vizuálního stylu. Správné používání loga a corporate identity vzbuzuje mezi klienty i zaměstnanci pocit ucelenosti a tím zaručuje jednotné vystupování, které buduje profesionální image a důvěryhodnost služeb i produktů společnosti.

OBSAH DESIGN MANUÁLU:


• úvodní část

• pravidla pro užívání vizuální identity
• aplikace motivu
• definice firemního písma / zástupné písmo
• definice firemní barevnosti CMYK, PANTONE, RGB
• popis tvorby firemních tiskovin a aplikování motivu- vizitka / aplikace dalšího jména

- dopisní papír / sloha / brožura / obálka
- e-mailový podpis / aplikace dalšího jména
- faktura / smlouva
- šablona word / šablona PowerPoint
- taška / razítko / vlajka
- označení budovy / značení orientačního systému
- polep vozového parku
- potisk firemní košile / trička