Firemní video

Výroční video
ČNOPK v němčině

Česko německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25. výročí svého působení. Od roku 1993 podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Za dobu svého působení dosáhla úctyhodných výsledků.

My jsme s ČNOPK spolupracovali na tvorbě výročního videa, které ani tak nebilancuje minulost, ale soustředí se na současný stav a vize do budoucna. Video tak bude aktuální i v dalších letech.
 

Video je specifické svou skladbou, není totiž zaměřeno pouze na komoru samotnou, ale dostali zde prostor také klíčoví partneři, aby se vyjádřili ke vzájemné spolupráci. Zajímavé je, že toto vyjádření si vzali na starosti vrcholní představitelé jednotlivých společností osobně a to přímo mluveným komentářem přímo k divákům videa. Ve videu jsou tak zastoupeny značky jako jsou Škoda, Bosch, Brose, Hochtief nebo Commerzbank a další. Měli jsme tedy veliké množství materiálu, který bylo nutné zapracovat.
 

Naší prácí tak bylo video uchopit tak, aby bylo přehledné, logické a zároveň atraktivní a poutavé. Ve spolupráci se zástupci komory jsme našli výsledné řešení, které tyto atributy dokonale naplňuje. Velice zajímavý projekt

Součástí realizace
nového videa


vytvoření scénáře / story boardu

natáčení v sídle klienta, popř. dle předem určené lokace
doprava včetně zajištění profesionální techniky
kompletní zpracování a střih pořízených záběrů
postprodukce / úprava barevnosti
prezentace a konzultace záběrů
rendering a vyexportování formátu 

výběr vhodného hudebního doprovodu
zakoupení licence pro užití hudby
zakomponování hudby do videa
předání kompletních dat

Nadstandardní možnosti
rozšíření videa


vytvoření hudby na míru

motion grafika (pohyblivé titulky)
zajištění profesionálních herců
jazyková mutace videa
mluvený komentář (voiceover)
marketingové poradenství
prezentace videí na sociálních sítích
doprovodná 3d animace loga
letecké záběry (dron)

pronájem profesionální techniky 
kamera RED Epic-W 8K
objektiv Leica Summicron-C T2.0
světla Arri M90 HMI
Dron DJI Inspire 2