Firemní video

Výroční video
ČNOPK v němčině

Česko německá obchodní a průmyslová komora letos slaví 25. výročí svého působení. Od roku 1993 podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem.

Za dobu svého působení dosáhla úctyhodných výsledků.

My jsme s ČNOPK spolupracovali na tvorbě výročního videa, které ani tak nebilancuje minulost, ale soustředí se na současný stav a vize do budoucna. Video tak bude aktuální i v dalších letech.

Video je specifické svou skladbou, není totiž zaměřeno pouze na komoru samotnou, ale dostali zde prostor také klíčoví partneři, aby se vyjádřili ke vzájemné spolupráci. Zajímavé je, že toto vyjádření si vzali na starosti vrcholní představitelé jednotlivých společností osobně a to přímo mluveným komentářem přímo k divákům videa. Ve videu jsou tak zastoupeny značky jako jsou Škoda, Bosch, Brose, Hochtief nebo Commerzbank a další. Měli jsme tedy veliké množství materiálu, který bylo nutné zapracovat.
 

Naší prácí tak bylo video uchopit tak, aby bylo přehledné, logické a zároveň atraktivní a poutavé. Ve spolupráci se zástupci komory jsme našli výsledné řešení, které tyto atributy dokonale naplňuje. Velice zajímavý projekt