Výběrové řízení vizuální identity
Tvorba loga

Výběrové řízení
vizuální identity

Účastnili jsme se výběrového řízení na dodavatele nového loga a vizuální identity pro město Ústí nad Labem. Město sevřené v údolí Labe nabízí spousty zajímavých cestovatelských zážitků. 
Výběrové řízení vizuální identityRodiny s dětmi ocení zoologickou zahradu, zrcadlové bludiště, modelová kolejiště nebo hrad Střekov, na obdivovatele moderní architektury čeká Mariánský most, stavební kuriozity zastupuje kostel se šikmou věží.

Vítězný návrh si můžete prohlédnout zde: https://www.font.cz/design/usti-nad-labem-predstavuje-novy-vizualni-styl.html

Výběrové řízení vizuální identity
Výběrové řízení vizuální identity
Soutěž byla vyhlášena jako otevřená, dvoufázová, v 1. fázi anonymní, v 2. fázi neanonymní. Soutěžní návrhy byly hodnoceny odbornou porotou. Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální identitu statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho městských obvodů, vybraných příspěvkových organizací a akciových společností města, posílit a zvlídnit komunikaci zejména směrem k občanům a návštěvníkům města.

Výsledkem soutěže je vizuální styl, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Ústí nad Labem. Cílem soutěže bylo vytvořit grafický manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit praktický nástroj pro jeho celkovou implementaci.