Postup realizace
tvorba nového loga

 

Pro bližší představu o průběhu spolupráce si Vám dovolujeme rozepsat jednotlivé kroky, které vychází z letité zkušenosti při vytváření nového loga.

Proto, abychom pro Vás vytvořili perfektní logo a sjednotili vizuální styl, je nutné dodržet jednotlivé na sebe navazující kroky a především sjednotit co nejvíce podkladů týkajících se firmy, produktů, služeb a všech potřebných informací.

 

Fáze 1 - Příprava

1. Spolupráce

Celým procesem spolupráce Vás bude provázet náš projektový manažer, který zajistí hladký průběh realizace. Kompletní realizaci nového loga a vizuální identity s Vámi probere na osobní schůzce nebo formou konferenčního hovoru.

2. Zadání projektu

Upřesníte nám svoje požadavky a řeknete nám, co od nového loga očekáváte. My navrhneme ideální řešení. Domluvíme se tak na rozsahu a technickém řešení.

3. Cenová nabídka

Jakmile se společně dohodneme na rozsahu zakázky bude Vám obratem zaslána cenová nabídka s termínem realizace. Cena nového loga se odvíjí od náročnosti (počet návrhů, počet korektur a celkový počet grafiků, kteří se zakázce věnují). Dalším ukazatelem ceny je rozsah předaných manuálů a příprava podkladů pro registraci ochranné známky loga.

4. Smlouva o dílo

Po odsouhlasení cenové nabídky Vám zašleme návrh smlouvy o dílo včetně příloh obsahující specifikaci díla, časový harmonogram, jednotlivé termíny a technickou specifikaci.

5. Termín realizace

Standardně jsou termíny pro vytvoření nové vizuální identity nastaveny následovně: 

- analýza projektu 4 dny
- ruční náčrty symbolu loga 3 dny
- vektorizace symbolů a výběr vhodné typografie 4 dny
- interní konzultace týmu s vedením art directora 2 dny
- rozpracování grafických návrhů 4 dny
- příprava prezentace 2 dny
- odeslání prezentace
- korektury a zapracování zpětné vazby
- příprava k předání kompletní zakázky včetně grafických manuálů 3 dny

*Uvedené jsou pracovní dny.>

Fakturace 1/3

Při podpisu smlouvy Vám bude automaticky vygenerována proforma faktura ve výši 1/3 z celkové částky projektu. Dnem úhrady startuje realizace projektu. Tato částka slouží i jako skicovné v případě výběrového řízení.

2. FÁZE Realizace

1. Zadání projektu do 321 INTRA

Kompletní komunikace i jednotlivé termíny jsou detailně archivovány v našem projektovém systému, ke kterému máte neustálý přístup. Prostřednictvím intranetového systému můžete s námi komunikovat, sdílet podklady a zadávat jednotlivé korektury.

2. Podklady

Základem úspěšné realizace každého projektu je shromáždění všech potřebných informací o Vaší společnosti, mezi které patří definice cílové skupiny, konkurence a působnosti. Pokud budete cítit potřebu některé body blíže specifikovat zašleme Vám projektový dotazník.

3. Analýza

V návaznosti na předání podkladů se pustíme do podrobné analýzy projektu. Obvykle se zaměřujeme na:

- analýza podkladů / rozsahu>
- analýza firemních služeb a produktů
- analýza cílové skupiny
- analýza konkurence

4. Ruční náčrty

Tvorbu loga zpravidla začínáme ručními náčrty symbolu loga.

5. Vektorizace

Dalším krokem je vektorizace symbolů.

6. Typografie

Kromě velikosti znaku se zaměřujeme na další charakteristiky, které odlišují různá písma. Záleží na použitém písmu, ale také na tloušťce, sklonu a šířce znaku.

7. Interní korektury

Při výběru vhodné typografie a interních korekturách týmu s art directorem rozpracujeme grafické návrhy nového loga.

8. Prezentace

Prezentace probíhá dle dohody osobní schůzkou, případně interaktivní prezentací v PDF.

9. Korektury

Korektury a zapracování zpětné vazby z Vaší strany

10. Fakturace

Pokud jste s koncepcí a finálním výstupem spokojeni, vystavujeme konečnou fakturu.

Fáze 3 - Předání

Předání

Obdržíte od nás kompletní balíček veškerých výstupů, včetně grafických manuálů a souborů pro práci s logem. Součástí je předání licence výhradního užití a příprava podkladů pro žádost o registraci ochranné známky.

Grafické studio

FAQ Grafické studio

Co zajišťujeme?

 • Kdo je Vaší konkurencí.
 • Jaký o sobě vytváří veřejný obraz.
 • Jaká je jejich marketingová strategie.
 • Jaké technologie a postupy využívá.
 • Na jaké zákazníky se zaměřuje.
 • Jakým způsobem s nimi komunikuje.
 • V čem si navzájem konkurujete.
 • V čem se od vás konkurence liší.

Čím nám pomůžete?

 • Vy samozřejmě víte nejlépe, jaké jsou specifika Vaší konkurence.
 • My se na to zase dokážeme dívat z jiného hlediska.
 • Dejme naše zkušenosti dohromady a společně dosáhneme lepších výsledků.
 • Budeme rádi za Vaše podněty, názory a informace.
 • Včetně referencí, které se Vám líbí, které Vás oslovily a zaujaly.
 • Které nám umožní lépe naplnit Vaše představy a očekávání.

Proč je to potřeba?

 • Správný odhad cílové skupiny je velmi důležitým nástrojem pro zvolení vhodného grafického stylu
 • Má působit tradičně, solidně a důvěryhodně?
 • Nebo dynamicky, svěže a mladistvě?
 • Jednoduše, minimalisticky, nadčasově?
 • Nebo luxusně, atraktivně, či konzervativně?
 • To vše záleží ná tom, kdo jsou Vaši zákazníci.
 • Nedívejte se proto na to z pohledu líbí/nelíbí.
 • Myslete na své zákazníky.

Čím nám pomůžete?

 • Vy samozřejmě víte nejlépe, jaké jsou specifika Vaší cílové skupiny.
 • My se na to zase dokážeme dívat z jiného hlediska.
 • Dejme naše zkušennosti dohromady a společně dosáhneme lepších výsledků.
 • Budeme rádi za Vaše podněty, názory a informace.
 • Včetně referencí, které se Vám líbí, které Vás oslovily a zaujaly.
 • Které nám umožní lépe naplnit Vaše představy a očekávání.

O co jde?

ři práci s barevností logotypu je třeba respektovat její přesný odstín. Firemní barvy jsou kodifikovány pomocí barevné škály PANTONE. Těmto přímým barvám odpovídají soutiskové barvy v systému CMYK a ostatních barevných systémech uvedených.

Jednobarevné provedení logotypu se aplikuje pouze v případě, kdy není možné z technického důvodu reprodukovat barevně. Povolené podoby jsou pozitivní i negativní.

Proč to potřebujete?

 • Necháváte si u nás zpracovat nové logo?
 • A nechcete si připlatit za kompletní logo manuál?
 • Po pár letech se může stát, že již nebudete mít jak dohledat použitou barevnost.
 • Např. si budete chtít nechat vytvořit firemní vizuální styl.
 • Nebo si budete chtít nechat vyrobit propagační materiály ve firemních barvách.
 • V tiskovém centru se Vás budou ptát na přesnou barevnost Vašeho loga.
 • Z tohoto důvodu je dobré mít dokument s těmito informacemi.

Logo manuál / grafický manuál

Součástí tvorby loga je logo manuál, příručka, která definuje základní varianty použití loga, barevnost, písmo a veškeré možnosti manipulace a koordinace se značkou. Slouží pro přesnější komunikaci nejen v rámci firmy, ale pro externí dodavatele reklamy či reklamní agentury. Udržuje tak přesné povědomí o značce ve vztahu k zákazníkům.

Logo manuál obsahuje

 • definice barevnosti CMYK, PANTONE, RGB
 • černobílá varianta
 • ochranná zóna
 • minimální velikost loga
 • zakázané varianty
 • pravidla aplikace sloganu (claimu)
 • definice firemních písem
 • síťový rozkres
 • aplikace na barevném pozadí
 • aplikace na fotografii
 • tvarové varianty symbo / lubarevné varianty symbolu
 • kombinace s jinými značkami
 • definice světelné logo / gavírované logo / řezaná grafika