Postup realizace
tvorba nového loga

 

Pro bližší představu o průběhu spolupráce si Vám dovolujeme rozepsat jednotlivé kroky, které vychází z letité zkušenosti při vytváření nového loga.


Proto, abychom pro Vás vytvořili perfektní logo a sjednotili vizuální styl, je nutné dodržet jednotlivé na sebe navazující kroky a především sjednotit co nejvíce podkladů týkajících se firmy, produktů, služeb a všech potřebných informací.

 

Fáze 1 - Příprava

Spolupráce

Celým procesem spolupráce Vás bude provázet náš projektový manažer, který zajistí hladký průběh realizace. Kompletní realizaci nového loga a vizuální identity s Vámi probere na osobní schůzce nebo formou konferenčního hovoru.

Zadání projektu

Upřesníte nám svoje požadavky a řeknete nám, co od nového loga očekáváte. My navrhneme ideální řešení. Domluvíme se tak na rozsahu a technickém řešení.

Cenová nabídka

Jakmile se společně dohodneme na rozsahu zakázky bude Vám obratem zaslána cenová nabídka s termínem realizace. Cena nového loga se odvíjí od náročnosti (počtu návrhů, korektur a celkového počtu grafiků, kteří se zakázce věnují). Dalším ukazatelem ceny je rozsah předaných manuálů a příprava podkladů pro registraci ochranné známky loga.

Smlouva o dílo

Po odsouhlasení cenové nabídky Vám zašleme návrh smlouvy o dílo včetně příloh obsahující specifikaci díla, časový harmonogram, jednotlivé termíny a technickou specifikaci.

Termín realizace

Standardně jsou termíny pro vytvoření nové vizuální identity nastaveny následovně: 

- analýza projektu (4 dny)
- ruční náčrty symbolu loga (3 dny)
- vektorizace symbolů (2 dny)
- výběr vhodné typografie (4 dny)
- interní konzultace týmu (2 dny)
- rozpracování grafických návrhů (4 dny)
- příprava prezentace (2 dny)
- odeslání prezentace
- korektury a zapracování zpětné vazby (3 dny)
- příprava k předání dokumentace (3 dny)

*Uvedené jsou pracovní dny.

Fakturace 1/3

Při podpisu smlouvy Vám bude automaticky vygenerována proforma faktura ve výši 1/3 z celkové částky projektu. Dnem úhrady startuje realizace projektu. Tato částka slouží i jako skicovné v případě výběrového řízení.

2. FÁZE Realizace

Zadání projektu do 321 INTRA

Kompletní komunikace i jednotlivé termíny jsou detailně archivovány v našem projektovém systému, ke kterému máte neustálý přístup. Prostřednictvím intranetového systému můžete s námi komunikovat, sdílet podklady a zadávat jednotlivé korektury.

Podklady / dotazník

Základem úspěšné realizace každého projektu je shromáždění všech potřebných informací o Vaší společnosti, mezi které patří definice cílové skupiny, konkurence a působnosti. Pokud budete cítit potřebu některé body blíže specifikovat zašleme Vám projektový dotazník.

Analýza V návaznosti na předání podkladů se pustíme do podrobné analýzy projektu. Obvykle se zaměřujeme na:

- analýza podkladů / rozsahu
- analýza firemních služeb a produktů
- analýza cílové skupiny
- analýza konkurence
Ruční náčrty Tvorbu loga zpravidla začínáme ručními náčrty symbolu loga.
Vektorizace loga do křivek

Dalším krokem je vektorizace symbolů.

Typografie

Kromě velikosti znaku se zaměřujeme na další charakteristiky, které odlišují různá písma. Záleží na použitém písmu, ale také na tloušťce, sklonu a šířce znaku.

Interní korektury

Při výběru vhodné typografie a interních korekturách týmu s art directorem rozpracujeme grafické návrhy nového loga.

Prezentace

Prezentace probíhá dle dohody osobní schůzkou, případně interaktivní prezentací v PDF.

Korektury

Korektury a zapracování zpětné vazby z Vaší strany.

Fakturace

Pokud jste s koncepcí a finálním výstupem spokojeni, vystavujeme konečnou fakturu.

Fáze 3 - Předání

Předání

Obdržíte od nás kompletní balíček veškerých formátů nového loga (ai, pdf, eps, png, jpg). Součástí je předání licence výhradního užití a příprava podkladů pro žádost o registraci ochranné známky a základní logo manuál, který obsahuje definice barevnosti CMYK, PANTONE, RGB, černobílá varianta, ochranná zóna)

Kompletní data jsou předána na FLASH USB disku.

Registrace loga Cena zahrnuje kompletní vytvoření loga včetně registrace do světové logobanky Brands of the World™ a návrh odvozených dvou variant loga, návrh logotypu včetně dovětku (claimu) a přípravy podkladů pro registraci ochranné známky.
Příprava manuálů Logo manuál definuje základní varianty použití loga, barevnost, písmo a veškeré možnosti manipulace a koordinace se značkou. Slouží pro přesnější komunikaci nejen v rámci firmy, ale pro externí dodavatele reklamy či reklamní agentury. Udržuje tak přesné povědomí o značce ve vztahu k zákazníkům.

Design manuál je především prvním krokem k systematickému budování jednotného vizuálního stylu. Správné používání loga a corporate identity působí na klienty i zaměstnance uceleně a zaručuje tím jednotné vystupování, které buduje profesionální image a důvěryhodnost služeb i produktů.

Líbí se Vám náš postup
realizace nového loga?

Grafické studio

FAQ Grafické studio

Než začneme společně tvořit nový projekt vše si na začátku promyslíme a pečlivě naplánujeme. Využíváme analytické nástroje, které nám pomohou při strategickém rozhodování a rešerši

 • Kdo je Vaší konkurencí.
 • Jaký o sobě vytváří veřejný obraz.
 • Jaká je jejich marketingová strategie.
 • Jaké technologie a postupy využívá.
 • Na jaké zákazníky se zaměřuje.
 • Jakým způsobem s nimi komunikuje.
 • V čem si navzájem konkurujete.
 • V čem se od vás konkurence liší.

Čím nám pomůžete?

 • Vy samozřejmě víte nejlépe, jaké jsou specifika Vaší konkurence.
 • My se na to zase dokážeme dívat z jiného hlediska.
 • Dejme naše zkušenosti dohromady a společně dosáhneme lepších výsledků.
 • Budeme rádi za Vaše podněty, názory a informace.
 • Včetně referencí, které se Vám líbí, které Vás oslovily a zaujaly.
 • To nám umožní lépe naplnit Vaše představy a očekávání.

Proč je to potřeba?

 • Správný odhad cílové skupiny je velmi důležitým nástrojem pro zvolení vhodného grafického stylu
 • Má působit tradičně, solidně a důvěryhodně?
 • Nebo dynamicky, svěže a mladistvě?
 • Jednoduše, minimalisticky, nadčasově?
 • Nebo luxusně, atraktivně, či konzervativně?
 • To vše záleží ná tom, kdo jsou Vaši zákazníci.
 • Nedívejte se proto na to z pohledu líbí/nelíbí.
 • Myslete na své zákazníky.

Čím nám pomůžete?

 • Vy samozřejmě víte nejlépe, jaké jsou specifika Vaší cílové skupiny.
 • My se na to zase dokážeme dívat z jiného hlediska.
 • Dejme naše zkušennosti dohromady a společně dosáhneme lepších výsledků.
 • Budeme rádi za Vaše podněty, názory a informace.
 • Včetně referencí, které se Vám líbí, které Vás oslovily a zaujaly.
 • Které nám umožní lépe naplnit Vaše představy a očekávání.

O co jde?

Při práci s barevností logotypu je třeba respektovat její přesný odstín. Firemní barvy jsou kodifikovány pomocí barevné škály PANTONE. Těmto přímým barvám odpovídají soutiskové barvy v systému CMYK a ostatních barevných systémech.

Jednobarevné provedení logotypu se aplikuje pouze v případě, kdy není možné z technického důvodu reprodukovat barevně. Povolené barevné podoby jsou pozitivní i negativní.

Proč to potřebujete?

 • Necháváte si u nás zpracovat nové logo?
 • A nechcete si připlatit za kompletní logo manuál?
 • Po pár letech se může stát, že již nebudete mít jak dohledat použitou barevnost.
 • Např. si budete chtít nechat vytvořit firemní vizuální styl.
 • Nebo si budete chtít nechat vyrobit propagační materiály ve firemních barvách.
 • V tiskovém centru se Vás budou ptát na přesnou barevnost Vašeho loga.
 • Z tohoto důvodu je dobré mít dokument s těmito informacemi.

Základní příručka, která definuje práci s logem se nazývá logo manuál. Design manuál řeší především práci s doprovodnou grafikou (grafickým prvkem), který je aplikován v rámci jednotné grafické identity. Spojením těchto dvou manuálů vzniká grafický manuál.

Logo manuál

Součástí tvorby loga je logo manuál, příručka, která definuje základní varianty použití nového loga, barevnost, písmo a veškeré možnosti manipulace a koordinace se značkou. Slouží pro přesnější komunikaci nejen v rámci firmy, ale pro externí dodavatele reklamy či reklamní agentury.

 • definice barevnosti CMYK, PANTONE, RGB
 • černobílá varianta
 • ochranná zóna
 • minimální velikost loga
 • zakázané varianty
 • pravidla aplikace sloganu (claimu)
 • definice firemních písem
 • síťový rozkres
 • aplikace na barevném pozadí
 • aplikace na fotografii
 • tvarové varianty symbolu / barevné varianty symbolu
 • kombinace s jinými značkami
 • definice světelné logo / gavírované logo / řezaná grafika

Design manuál

Narozdíl od logo manuálu samotný design manuál řeší především práci s grafickým prvkem, který je aplikován v rámci jednotné grafické identity (corporate identity).  Design manuál je především prvním krokem k systematickému budování jednotného vizuálního stylu. Správné používání loga a corporate identity působí na klienty i zaměstnance uceleně a zaručuje tím jednotné vystupování, které buduje profesionální image a důvěryhodnost služeb i produktů.

PÍSMA

  • Definice firemního písma
  • Primární font
  • Systémový font (pro elektronickou komunikaci
  • Definice textových bloků a nadpisů
  • Definice barevnosti textu na pozadí


FOTOGRAFIE

  • Pravidla pro výběr fotografií


INFOGRAFIKA

  • Definice stylu ikon
  • Definice barevnosti ikon
  • Ukázka navržené sady ikon
  • Definice grafu
  • Definice tabulky


KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

  • Definice vizitka
  • Definice Hlavičkový papír plná verze DOC
  • Definice Hlavičkový papír zkrácená verze
  • Definice obálka DL
  • Definice sloha s chlopní A4
  • Definice poznámkový blok A4
  • Ukázka navržené tiskoviny
  • Ukázka powerpoint PPT
  • Ukázka rollup


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

  • Profil Facebook
  • Profil Instagram
  • Profil LinkedIn
  • Profil Twitter
  • Příspěvky na FB/IG


DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE

  • Emailový podpis
  • Emailový podpis s bannerem
  • Banner
  • Newsletter textový
  • Newsletter s fotografií


OSTATNÍ

 • Faktura
 • Smlouva
 • Razítko
 • Rollup
 • Polep vozového parku řezaná grafika
 • Polep vozového parku celopolep
 • Firemní trička / košile

Grafický manuál

Spojením těchto dvou manuálů (logo manuálu a design manuálu) vzniká grafický manuál.