Vizuální identita

Vytvoření vizuálního stylu Bentwood

Moderní vizuální styl vycházející z navrženého logotypu pro výrobce ohýbaného nábytku.